Bagong Pag-asa (Victory U-Belt) by Julius Rola - Victory - Honor God. Make Disciples.