Bagong Pag-asa (Victory Greenhills) by Dennis Sy - Victory - Honor God. Make Disciples.