Bagong Pag-asa (Victory Alabang) by Francis Villanueva - Victory - Honor God. Make Disciples.