Bagong Pag-asa (Victory Fort Bonifacio) by Joey Bonifacio - Victory - Honor God. Make Disciples.