Bagong Pag-asa (Victory Alabang) by Ariel Marquez - Victory - Honor God. Make Disciples.